Ügyfélszolgálat

Társaságunkról

Köszöntő

Társaságunk valamennyi munkatársa nevében köszöntöm megújult honlapunkon.
Internetes felületünkön áttekinthetik az általunk ellátott különböző szakfeladatokat, megismerhetik a hozzá tartozó ismertetőket és tudnivalókat, betekintést kaphatnak mindennapi munkánkba.
Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként fő tevékenységeink keretében üzemeltetjük a város közterületeit, fenntartjuk a város kezelésében lévő gyalogos, kerékpáros és gépjárművel használható útjait. Gondozzuk és ápoljuk a város területén lévő zöldfelületeket és fákat, ellátjuk a közterületek takarítását.
Feladataink között van a Dózsa György úti temető kegyeleti közszolgáltatásainak elvégzése ugyan úgy, mint és város közterületein történő parkolási közszolgáltatás ellátása vagy a gyepmesteri tevékenységek végzése.
Munkatársaimmal a város és a lakosság iránt elkötelezetten, a jó gazda szemléletével végezzük munkánkat, melyben számítunk az itt élők vagy ide látogatók közreműködésére is.

Domonkos Ernő
ügyvezető

Bemutatkozás

A városüzemeltetés Gödöllőn a település várossá válásával vette kezdetét, a Gödöllői Városgazdálkodási Vállalat a várossá nyilvánítás évében, 1966-ban került megalapításra. A gyors ütemű fejlesztésekkel, a lakótelepek építésével és az ott jelentkező új igények kiszolgálásával a városüzemeltetésnek is meg kellett birkóznia, így a hagyományos közút és közterület fenntartási feladatok mellett a hulladékgyűjtés, a távhőszolgáltatás és az oktatási, nevelési intézmények gondoki feladatait és a házkezelői feladatokat is e szervezet látta el rendszerváltásig nagyobb átalakítások nélkül.
 
Az 1989-es rendszerváltás következtében a cég önkormányzati tulajdonba került, és az addigi tanácsi feladatok egy része más, vagy új szervezetek feladatává vált, illetve a társaság is kapott új teendőket.
 
A Városüzemeltető és Szolgáltató Intézmény alapítására (VÜSZI) 1992-ben került sor. A VÜSZI feladatköre átalakult, bizonyos tevékenységek (építőipar, iskola gondnokság) ellátása kikerült a profiljából, ezzel párhuzamosan számos új feladat (pl. temető üzemeltetés, strandüzemeltetés) biztosítását a VÜSZI-re bízta a város.
 
Az 1998. évben létrehozott Közhasznú Társaság (VÜSZI Kht.) már több irányú tevékenységet végző, de „tiszta” profilú egységekbe szerveződve, nehéz örökségeit lassan felszámolva, viszonylag korszerű struktúrával kezdte az új évezredet. Ez lehetővé tette, hogy a tulajdonos Önkormányzat ezekben az években, - a szolgáltatást tekintve szinte észrevétlenül,- több jelentős lépést tehessen a városüzemeltetésben. Megszűntek például az önkormányzati irányítással szerveződött házkezelőségek, és önálló társasággá alakult a távfűtés, vagy a társaság feladatává vált a repülőtér üzemeltetése.
 
2009. január elsejétől a közhasznú társaság fő tevékenységeként megjelölt hulladékgazdálkodási feladat ellátását egy önálló társaságra, a Hulladékgazdálkodási Kft-re bízta város, a társaság pedig nonprofit közhasznú kft-ként működik tovább.