Vüszi Kft.


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dokumentumok

Itt áttekinthet cégünk dokumentumait, közleményeit, pályázatait, díjtábláit

Képek

Fotó galériánk segítésével bepillantást tehet cégünk mindennapjaiba

Bejelentés

Itt különböző témákban bejelentéseket tehet Ügyfélszolgálatunknál.

 

A Gödöllő város tulajdonában lévő zöldfelületeinek kezelését
parkfenntartási részlegünk végzi.

A következő struktúrában látja el ezeket a feladatokat:

 

1. Virágágyak gondozása, növényültetés

Gödöllő város vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lakosság virágos városban élhessen. Ezt változatos virágos növényfelület kialakításával és ápolásával igyekszünk megoldani. A virágültetési időszakban alvállalkozók bevonására is szükség van, hogy megfelelő határidőn belül sikerüljön teljesíteni a növények kiültetését.

Összesen 720 m2 felületen vannak virágágyásaink, melyekbe egynyári növények, valamint a téli félévben kint lévő kétnyári növények mellett a hagymások is helyet kapnak, folyamatosan biztosítva a virágos növényzettel való borításukat. Évente átlagosan 7500 db hagymás növény kerül kiültetésre, melyek egy kisebb hányadát cserje és évelő ágyásokba helyezzük el. A virágágyások mellett évente 650 db virágtartó edényben kerül a korlátokra, valamint 205 db virágtartó edényben a lámpaoszlopokra kihelyezésre egynyári ámpolnavirág. Az Ady Endre sétányon, valamint a Dózsa György úton már kora tavasszal árvácskával beültetett virágtartó edényeket helyezünk ki, az egynyári növények megjelenése előtti időszakra.

Fentieken kívül a Főtéren, illetve a Kossuth Lajos utcában 30 db kandeláberen helyezünk el ámpolna növényeket minden évben.

 

2. Faápolás, fasorfenntartás

A köz- és önkormányzati területeken a veszélyessé vált fák szakszerű gallyazásáról, ápoló metszéséről, valamint - szükség esetén - kivágásáról részlegünk gondoskodik, utóbbi beavatkozást csak a fa menthetetlen állapota esetén végezzük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a fagyönggyel fertőzött fák ápolására, az élősködő növény visszaszorítására.

A fák ápolásához, veszélyesnek ítélt helyeken a kivágáshoz a munkákat emelőkosaras tehergépkocsival, vagy alpinista módszerekkel végezzük el. Kiemelten kezeljük a munkavégzést, előkészítést, a lakosság tájékoztatását.

Fontos információ: A fásszárúak védelméről szóló kormány rendelet (346/2008.(XII.30.)) alapján közterületen csak engedéllyel lehet fásszárú növényeket (cserjéket, fákat) kivágni és ültetni!

 

3. Fa- és cserjeültetés

A város közterületein a meglévő cserjés felületek fenntartása mellett, újabb felületeken hozunk létre minden évben cserje ágyásokat, évelő növényekkel kiegészítve.

A köztéri fák, fasorok fenntartása során az esetlegesen kivágásra kerülő fák pótlását folyamatosan végezzük, valamint a város zöld arculatának megőrzése miatt évente átlagosan 120 db fa telepítése történik meg általunk. Ahol csak lehetőségünk van rá – közmű, épített környezet nem akadályozza – terebélyes lombkoronát nevelő parkfa telepítésére törekszünk.

 

4. Növényápolási munkák

A növényápolási munkák összesen több, mint 20 munkaműveletet tartalmaznak.

Ezek közül legjelentősebb a kiültetett növények folyamatos öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajlazítása, gyomlálása, a cserjék metszése, a sövények nyírása, a lakótelepi cserjefoltok gondozása, virágos felületek és cserjék növényvédelme. Vegetációs időszakban ezen feladatok nagyszámú élőmunkaerőt és folyamatos napi jelenlétet igényelnek, a feladatok elvégzése érdekében közbeszerzés keretén belül, alvállalkozó került bevonásra.

Nagy hangsúlyt fektetünk mind az idős-, mind a fiatal fásszárú növények védelmére. A növényvédelmi beavatkozás zömében permetezéssel kerül kivitelezésre, közel 1000 db lombhullató fa esetében, mely első sorban a hárs, vadgesztenye és platánfákat érintik évente 2 – 3 alkalommal. 2017-től a feketefenyőket is bevontuk a kezelendő fák körébe, a 2016-os év jelentős gombafertőzési hulláma miatt. Vadgesztenyefák esetében már alkalmazzuk az injektálásos módszert, mely lényege, hogy évente egy alkalommal kerül a növényvédő szer bejuttatása közvetlenül a fa törzsébe, ezt követően adott évben már nincs szükség permetezésre, nincs elsodródás, valamint hatékonysági szempontból is jóval előbbre járó a permetezésnél.

Jelentős kapacitást köt le az őszi lombgyűjtés, melyre a városközpontban legalább 3 alkalommal, a város egyéb részein az őszi lombhullást követően 1 alkalommal kerül sor évente.

 

5. Gyepfenntartás, kaszálás

A legnagyobb volumenű feladatunk a város területén lévő gyep felületek folyamatos fenntartása a vegetációs időszak alatt. Az intenzív területek nyírását 20 alkalommal végezzük évente, melyet egy tavaszi, valamint egy kora őszi időszakban gyepszellőztetéssel és tápanyag-utánpótlással egészítünk ki. A parkokat 10 alkalommal, lakótelepeken 7 alkalommal végzünk kaszálást, fűnyírást.

A város allergén besorolású területein évente 2 alkalommal történik kaszálás, június, valamint augusztus hónapokban, hogy megakadályozzuk az allergiás reakciókat kiváltó pollenek termelését.

Az allergén területek mellett a külterületi utak mentén is végzünk kaszálást, ezzel visszaszorítva az allergén növények virágzásának esélyeit az érintett területeken.

A nagy mennyiségű felület megfelelő gondozása céljából közbeszerzés keretén belül, alvállalkozó került bevonásra.

 

6. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása és javítása

Gödöllő belvárosában található utcabútorokat (padokat, műkőszemeteseket stb.) és a játszóterek berendezéseit részlegünk tartja karban. Állagmegóvása évről-évre nagy feladatot ró ránk, a jelentősen rongálások miatt folyamatos megfigyelést, karbantartást igényelnek.

A város területén lévő játszótereket havi rendszerességgel átvizsgáljuk és szükség esetén elvégezzük a javítási munkákat, de a rongálási kár nagyságától függően egyes esetekben csak veszélyelhárítást tudunk végezni!

 

7. Közterület takarítás

Gödöllő településtisztasági munkáit cégünk végzi.

A városközpontban fenntartjuk a napi folyamatos takarítást. Folyamatosan takarítjuk a parkok zöldterületeit, sétányait, a Művészetek Háza körüli és a Gödöllői Királyi Kastély körüli területet, az Ady Endre sétányt és a lakótelepeket. A folyamatos feladat ellátás érdekében közbeszerzés keretén belül alvállalkozó kerül bevonásra.

 

8. Városi rendezvények

A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (színpad, virágdíszek, hulladéktartó edények) biztosítását, valamint a berendezések építését, -bontását, a rendezvények előtti- és utáni takarítását részlegünk végzi.

 

9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem tervezhető feladatok

A parkfenntartás, zöldterület gondozás, és általában a városüzemeltetés kapcsán minden évben felmerülnek olyan feladatok és költségek, melyek rendkívüli események bekövetkeztével jelentkeznek. Keletkezhetnek olyan előre nem tervezhető események, melyekkel kapcsolatban társaságunknak munkát kell végeznie.

Ezek közül kiemelhető példaként a Népjóléti Irodától kapott rászorultsági lista alapján kiszállított tűzifa, vagy rendkívüli időjárás esetén főként a faállomány ápolásában jelentkező többlet feladat a tervezetthez képest.